Skladatel

 

 Životopis

 Hudební ukázky

 Noty

 Kontakt

Životopis

Ondřej Šárek (1979) se narodil v Brně, kde vystudoval skladbu na Janáčkově akademii múzických umění u prof. Františka Emmerta a paralelně hudební vědu na Masarykově univerzitě v Brně.

 

Skladatelská činnost Ondřeje Šárka je velmi různorodá. Kromě hudby pro komorní soubory, symfonický orchestr nebo sbor napsal i jednu mini-operu. Hudbu pro film, televizi, muziku k sedmi divadelním inscenacím, šansony a instrumentální skladby pro rockový soubor.

 

Jeho skladby jsou hrány nejen v ČR, ale i na podiích v cizině (Polsko, Bulharsko, Slovensko, Anglie) a některé skladby zaujali tak, že je v cizině i vydaly (USA, Německo, Anglie).

 

Skladatelská ocenění:

První cena na soutěži XXIV. slavností lesního rohu v Žehušicích 2005 (CZ)

– skladba O Salutaris Hostia pro tenor, lesní roh a varhany.
 

Druha cena v soutěži Music in the garden - the 4th international composers' competition Krakow 2008 (PL) - skladba The Fairy Song pro mezzosoprán, anglický roh a smyčcový orchestr.


Čestné ocenění v soutěži 2009 Ohio Brass Arts Festival Composition Contest (USA) – Skladba Hymnus: Sol ecce lentus occidens pro dechový orchestr.


Cena v soutěži Herbert-Baumann-Kompositionswettbewerbs 2009 (D) - skladba Zwölf Gassenhauer ohne Text (Numer II.) pro kytaru.

 

Třetí cena v soutěži První skladatelské soutěži - KŘIVOKLÁT 2009 – skladba Rondo pro Bígla pro tři borlice

 

Skladba Tři věty oceněná sólisty Sofijského komorního orchestru v soutěži Sofia 2009 International Composition Competition(BG) pro smyčcový orchestr.

První cena v soutěži ISU Carillon Composition Competition 2009 (USA)
– skladba Hunting St. Hubert  pro zvony a žesťový kvintet.

 

První cena  v souteži Orpheus Music Composition Competition 2009 (AUS)
– skladba “Tootle Bottle" pro dvě sopránové zobcové flétny

 

Cena v soutěži Internationaler Kompositionswettbewerb Forum Zeitgenössischer Musik Leipzig 2010 – skladba “Symphony Fast-Food with a  tenor solo"

 

 

Skladba Der Tusch byla vybrána pro koncert European Day 2009 HORN (A)  

Dvojkoncert pro flétnu a fagot Tance pana ptakopyska zazněla na závěrečném koncertu festivalu Mladé podium 2009 (CZ).

 

Kromě skládání se věnuje i hře a propagaci hudebního nástroje ukulele. Jeho záliba vyústila v napsáni učebnic Škola hry na ukulele (G&W Cheb CZ) a  Classics for Ukulele (Mel Bay Publications USA) Ukulele Bluegrass Solos (Mel Bay Publications USA)

 

 

Ondřej Šárek (1979) born in Brno, the Czech republic. Here studied Composition at

„The Janáček Academy of Music and Performing Arts“ in Brno with professor František Emmert. In parallel, Musicology at Faculty of Arts Masaryk University.

At the beginning he focused on the polyphony and difficult structures but in the process world music, jazz – rock, theatre and simple structures appeared in his work.

 

There is a various range of the composition activity. Ondřej Šárek composed a few pieces of concert works for a chorus, a mini – opera, symphonic works, theatre music, jazz – rock compositions and many others.

Compositional successes:

 

First prize in competition XXIV. Celebration of French horn in Žehušice 2005 (CZ)
– composition O Salutaris Hostia

 

Second prize in competition Music in the garden - the 4th international composers' competition Krakow 2008 (PL) - composition The Fairy Song.

 

Honorable Mention in competition 2009 Ohio Brass Arts Festival
Composition Contest
(USA) – composition Hymnus - Sol ecce lentus occidens

 

Prize in competition Herbert-Baumann-Kompositionswettbewerbs 2009 (D)
- composition
 Zwölf Gassenhauer ohne Text (Numer II.).

 

Third prize in competition 1st  National Competition of Composers - Křivoklát 2009 (CZ) composition  Rondo for Bigl

 

Prize awarded by the Sofia Soloists Chamber Ensemble in competition Sofia 2009 International Composition Competition  (BG) composition  Three Sentences

 

First prize in competition ISU Carillon Composition Competition 2009 (USA)
– composition “
Hunting St. Huber"

 

First prize in competition Orpheus Music Composition Competition 2009 (AUS)
– composition “
Tootle Bottle"

 

Prize in competition Internationaler Kompositionswettbewerb Forum Zeitgenössischer Musik Leipzig 2010 – composition “Symphony Fast-Food with a tenor solo"

 

Composition Der Tusch  was chosen in competition for the concert European Day 2009 HORN (A)

 

Except for composing Ondřej Šárek is devoted to playing the ukulele. He is also busy in pedagogy, teaches and has written the textbooks. Look Ukulele books

 

 

 

Ukulelista

 

Životopis

Tabulatury
na ukulele

Ukulele books

Hudební ukázky

Kontakt

 
    © osos 2008